Hulp nodig?
E-mail: info@sportencultuurintrobreda.nl

Gegevens initiatiefnemer(s) platform:

Sport- & Cultuurintro Breda
Postbus 1951
4811 GS Breda


info@sportencultuurintrobreda.nl
https://www.sportencultuurintrobreda.nl

Gegevens developer platform:

Cultuur- & Sportstimulering Nederland
Burgemeester Buskensstraat 50
5401EE Uden
KVK: 17267991
Bankrekeningnummer: NL74 RABO 0302 0641 92

0413 72 57 07
info@sportstimulering.nl
https://www.sportstimuleringnederland.nl

Algemeen

Sport- & Cultuurintro Breda biedt een platform dat gericht is op stimulering van culturele en sportieve activiteiten bij kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen uit de gemeente.

Via het platform https://www.sportencultuurintrobreda.nl kunnen aanbieders uit de gemeente passende activiteiten aanbieden voor verschillende doelgroepen. Deelnemers kunnen zich via deze website inschrijven voor activiteiten. Sport- & Cultuurintro Breda brengt vraag en aanbod tussen deze twee partijen tot stand met behulp van het platform dat door Cultuur- & Sportstimulering Nederland is ontwikkeld. Sport- & Cultuurintro Breda is verantwoordelijk voor de inhoud op de website van het platform. Cultuur- & Sportstimulering Nederland ondersteunt Sport- & Cultuurintro Breda hierbij.

Sport- & Cultuurintro Breda hecht veel waarde aan uw privacy en gaat daarom vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Sport- & Cultuurintro Breda (hierna: wij of ons) verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens als u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.