Hoofdcontent

Uitleg

Uitleg
Doe je mee aan een activiteit via Sport- & Cultuurintro Breda? Dit zijn onze 10 spelregels!

 

1.     Inschrijving

2.     Betaling en restitutie

3.     Aan- en afwezigheid deelnemer

4.     Vervoer van/naar activiteit

5.     Verhindering van deelnemer

6.     Verhindering van aanbieder

7.     Annulering activiteit

8.     Beeldmateriaal

9.     Klachten en aansprakelijkheid

10.  Mailing

 

1.     Inschrijving

Maak een profiel aan en schrijf je in voor een kennismakingsactiviteit. Het is ook mogelijk om jouw kind voor meerdere activiteiten in te schrijven. Het hele schooljaar kan je je inschrijven voor een activiteit, zolang er genoeg plaatsen zijn.

1.1. Wachtlijst

Bij een volle activiteit kan de aanbieder van de activiteit een wachtlijst aanmaken. Kinderen die zich bij een volle activiteit inschrijven, worden aan deze wachtlijst toegevoegd. Zodra een plaats vrijkomt, of een extra plaats wordt toegevoegd, dan wordt dit gemeld aan kinderen op de wachtlijst. De aanbieder neemt contact op om de nieuwe activiteitendatum door te geven.

1.2. Lesgeld

De contributie of het lesgeld is de bijdrage die de aanbieder voor de activiteit vraagt. Dit bedrag kan verschillen per activiteit. In het boekje of op de website in het activiteitenoverzicht vind je de bedragen per activiteit. 

1.3. Bevestiging inschrijving

Na de online inschrijving ontvang je een bevestiging van de inschrijving per mail. Na inschrijving verloopt alle communicatie via e-mail. Zorg dus dat je een actueel e-mailadres doorgeeft, zodat wij je op de hoogte kunnen houden van je inschrijving!

 

2.     Betaling en restitutie

Een betaling vindt altijd via iDeal plaats. Zodra je akkoord gaat met de inschrijving, geef je toestemming aan Cultuur- & Sportstimulering Nederland om het lesgeld te innen. De betalingsverplichting geldt voor het volledige bedrag van de activiteit(en). Wordt de betaling niet of niet op tijd gedaan? Dan kan Sport- & Cultuurintro Breda de deelnemer verdere toegang tot de activiteit weigeren.

 

3.     Aan- en afwezigheid deelnemer

Het is belangrijk dat de aanbieder weet wie aan- of afwezig is, omdat de les speciaal gemaakt is voor het aantal deelnemers. De aanbieder van de activiteit rekent er natuurlijk op dat de deelnemer altijd aanwezig is tijdens de activiteit!

Als de deelnemer onverhoopt één of meerdere keren niet aanwezig kan zijn bij de activiteit, geef je dit rechtstreeks door aan de aanbieder. De contactgegevens vind je in de bevestiging van deelname. Als de activiteit gestart is, wordt geen geld teruggegeven (behoudens uitzonderingsgevallen). Bij vragen kan je met ons contact opnemen.

 

4.     Vervoer van/naar activiteiten

Het Sport- & Cultuurintro Breda is niet verantwoordelijk voor het vervoer van/naar de activiteit(en). Wij verwachten dat ouders en/of verzorgers zelf hun kind(eren) brengen en/of halen. Deelnemers mogen, met toestemming van ouders/verzorgers, zelf naar de activiteit komen. 

4.1. Naschoolse opvang

Kinderen die gebruikmaken van naschoolse opvang mogen, in overleg met de naschoolse opvang, ook deelnemen aan de activiteiten. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor zulke afspraken met de naschoolse opvang. 

4.2. Duur activiteiten

Activiteiten duren tussen de 1 en 3 uur. Ouders/verzorgers of een BSO-leider/leidster kunnen de deelnemer(s) brengen en halen. Verdere opvang is niet mogelijk.

 

5.     Verhindering van deelnemer

De deelnemer is ingeschreven voor een activiteit, maar is om wat voor reden dan ook verhinderd om mee te doen. Enkele uitzonderingen daargelaten, ben je nog steeds inschrijfgeld verschuldigd indien dit voor de activiteit gevraagd wordt. Het is wel toegestaan om iemand anders in jouw plaats deel te laten nemen.

 

6.     Verhindering van aanbieder 

Als de aanbieder van de activiteit verhinderd is (bijvoorbeeld door ziekte) wordt geprobeerd vervanging te regelen. Mocht de activiteit helaas niet doorgaan, wordt dit zo snel mogelijk doorgegeven aan de deelnemers.

 

7.     Annulering activiteit

7.1. Annuleren binnen 3 dagen na inschrijving

Een activiteit annuleer je digitaal (na inloggen) bij “mijn inschrijvingen”. Inschrijfgeld wordt niet in rekening gebracht voor de geannuleerde activiteit. Een activiteit annuleren kan binnen 3 dagen na inschrijving. 

7.2. Annuleren na 3 dagen vanaf inschrijving

Je wilt jouw activiteit annuleren, maar je bent te laat om dit binnen 3 dagen na inschrijving aan ons door te geven. Laat ons in dit geval weten waarom je alsnog de activiteit wilt annuleren. Als de reden legitiem is, ontvang je van ons een bevestiging van annulering per e-mail. Twee weken na inschrijving is het om administratieve redenen niet meer mogelijk om inschrijfgelden terug te ontvangen. Als er sprake is van onenigheid, beslist de aanbieder van de activiteit welke stap volgt.

 

8.     Beeldmateriaal

Tijdens activiteiten worden soms foto’s gemaakt van deelnemers voor publicatie, ter promotie van de activiteit. Als je hier bezwaar tegen hebt, geef je dit per mail aan ons of de aanbieder door.

 

9.     Klachten en aansprakelijkheid

9.1. Heb je een klacht?

Wij en de aanbieders van activiteiten zijn gedreven om ouders/verzorgers en natuurlijk deelnemers zo goed mogelijk van dienst te zijn! Toch kan het, ondanks onze inzet, voorkomen dat je ontevreden bent over en onderdeel van onze werkwijze. Wij horen graag waar je ontevreden over bent, zodat we samen gaan zoeken naar een oplossing.

Komen we er samen niet uit? Dan kan je jouw klacht indienen via info@sportencultuurintrobreda.nl.

9.2. Aansprakelijkheid

Zodra je jouw kind inschrijft voor een activiteit, sluit je een overeenkomst met de aanbieder van deze activiteit. Wie de aanbieder is, wordt altijd duidelijk vermeld. Deze aanbieder biedt onder eigen naam en risico de activiteit aan. Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en vereniging/aanbieder is het Nederlands recht van toepassing.

Als iets per ongeluk misgaat, is de aanbieder daarvoor verantwoordelijk. Sport- en Cultuurintro Breda is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van deelnemers. Ook voor ongevallen welke onder het dak van de betreffende aanbieder gebeuren, is Sport- en Cultuurintro Breda niet aansprakelijk.

 

10.     Mailing

Het e-mailadres dat je gebruikt op deze website wordt alleen gebruikt voor doeleinden welke samenhangen met deze website of door de drager van het project.

 

Aan de inhoud van deze spelregels kunnen geen rechten worden ontleend.