Sport- & Cultuurintro Breda

Postbus 1951
4811 GS Breda

Hoofdcontent

Algemene voorwaarden Sport- & Cultuurintro Breda

Bij deelname aan Sport- & Cultuurintro Breda zijn de volgende algemene voorwaarden van kracht:

 

1.     Deelname van aanbieder

Aanbieder kan alleen deelnemen aan Sport- & Cultuurintro Breda als deelnemers na afloop van de proeflessen de mogelijkheid hebben om zich in te schrijven voor een activiteit.

 

2.     Deelname van deelnemer

Iedere deelnemer aan Sport- & Cultuurintro Breda heeft recht op deelname aan de activiteit zoals deze op het moment van inschrijving wordt aangeboden.

 

3.     Overeenkomst

Overeenkomst komt tot stand tussen aanbieder en Sport- & Cultuurintro Breda, zodra één of meerdere inschrijvingen bij één of meerdere activiteiten van de desbetreffende aanbieder geregistreerd zijn.

 

4.     Activiteiten

4.1. Aanbieder is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de cursus.

4.2. Activiteiten die vóór de aangegeven deadline zijn aangemaakt en passen op de voor aanbieder beschikbaar gestelde pagina worden vermeld in het boekje.

4.3. Annulering van activiteiten is niet mogelijk voor activiteiten die te vinden zijn in het boekje en activiteiten met minimaal één deelnemer.

4.4. Het aanpassen van een aangeboden activiteit tijdens de inschrijfperiode is niet mogelijk, tenzij er voor deze activiteit nog geen inschrijvingen zijn.

4.5. Indien een (deel van de) activiteit onverhoopt geen doorgang vindt, biedt aanbieder deelnemer(s) tijdig een passend alternatief.

 

5.     Contactgegevens van aanbieders en deelnemers

5.1. Contactgegevens van aanbieder bestaan uit: naam contactpersoon, naam organisatie, e-mailadres en telefoonnummer.

5.2. Contactgegevens van aanbieder zijn vanaf moment van inschrijving zichtbaar in het boekje en op de website van Sport- & Cultuurintro Breda.

5.3. Contactgegevens van deelnemer bestaan uit: naam deelnemer, e-mailadres en telefoonnummer. 

5.4. Telefoonnummers van deelnemers worden alleen in geval van nood gebruikt (bijvoorbeeld om ouders in te lichten). Overige contactgegevens van deelnemers worden alleen gebruikt in relatie tot de Sport- & Cultuurintro Breda activiteit.

 

6.     Aansprakelijkheid

6.1. Sport- & Cultuurintro Breda is niet aansprakelijk voor het niet opdagen van ingeschreven deelnemers. 

6.2. Sport- en Cultuurintro Breda is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van deelnemers.

6.3. Sport- & Cultuurintro Breda is niet aansprakelijk voor ongevallen welke onder het dak van de betreffende aanbieder gebeuren.