Hoofdmenu

Sport- & Cultuurintro Breda

Postbus 1951
4811 GS Breda

Hoofdcontent

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sport- & Cultuurintro Breda


Bij deelname aan Sport- & Cultuurintro Breda zijn de volgende algemene voorwaarden van kracht: 

  1. Aanbieders kunnen alleen deelnemen aan Sport- & Cultuurintro Breda indien deelnemers na afloop van de proeflessen de mogelijkheid hebben om zich in te schrijven voor een cursus. 
  2. Door inschrijving bij één of meerdere activiteiten komt een overeenkomst tot stand tussen de aanbieder en Sport- & Cultuurintro Breda. De aanbieder is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de cursus. 
  3. Alleen activiteiten die vóór de aangegeven deadline zijn aangemaakt en passen op de voor de aanbieder beschikbaar gestelde pagina, worden vermeld in het boekje. 
  4. Contactgegevens van de aanbieder (naam organisatie, contactpersoon, e-mailadres en telefoonnummer) zijn vanaf het moment van inschrijving zichtbaar in het boekje en op de Sport- & Cultuurintro Breda website. 
  5. Telefoonnummers van deelnemers mogen alleen in geval van nood worden gebruikt (bijvoorbeeld om ouders in te lichten bij noodgevallen). Overige contactgegevens van deelnemers mogen enkel worden gebruikt in relatie tot de Sport- & Cultuurintro Breda activiteit. 
  6. Activiteiten die in het boekje zijn opgenomen en activiteiten met minimaal één deelnemer kunnen niet worden geannuleerd. 
  7. Activiteiten kunnen tijdens de inschrijfperiode voor deelnemers niet worden aangepast, tenzij er voor de betreffende activiteit nog geen inschrijvingen zijn. 
  8. Iedere deelnemer aan Sport- & Cultuurintro Breda heeft recht op deelname aan de activiteit zoals deze op het moment van inschrijving wordt aangeboden. Indien een activiteit(deel) onverhoopt geen doorgang vindt, biedt de aanbieder de deelnemer(s) tijdig een passend alternatief. 
  9. Sport- & Cultuurintro Breda kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet opdagen van ingeschreven deelnemers.